implantat

Är du i behov att göra ett implantat?
BOKA TID

Tandimplantat har blivit ett allt vanligare alternativ för den som vill ersätta sina förlorade tänder. De stora fördelarna med tandimplantat är att de, till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor, fästs i käkbenet.

Korrekt utfört och med bra eftervård är tandimplantat en såväl effektiv som stabil och oftast livslång ersättning av förlorade tänder.

Vi på KONCEPT kliniken hjälper dig att återskapa fördelarna och känslan av säkerhet som kommer med god tandhälsa.

Om du bara saknar en tand behöver oftast bara ett implantat opereras in.

Om du har förlorat flera tänder kan du få flera implantat för att stödja en fast bro.

Är du helt tandlös i en käke behövs det oftast fyra till sex implantat för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder.

Äldre personer med försämrad motorik kan ha svårt att göra rent och sköta fasta implantatbroar. Ett alternativ är att i stället sätta in avtagbara täckproteser på implantat, något som både är enklare och billigare.

Direktimplantat innäber att iplantat placeras direkt efter tandextraktion. Fördelarna – färre kirurgiska ingrepp, minskad total behandlingstid, minskad förlust av mjuk och hård vävnad.

Datorbaserad implantatkirurgi

Datorbaserad implantatbehandling är en ny och revolutionerande teknologi inom implantologin. Tekniken kan jämföras med s.k. ”titthålskirurgi”. Behandlingsgång Konceptet är väldigt lik den konventionella tekniken där titanskruvar opereras in i käkbenet och får läka in under en bestämd tidsperiod. Dock skiljer sig planeringen och utförandet av operationen med denna teknik.

Fördelar:

 • Hög precision
 • Kortare operationstid
 • Skonsammare kirurgi (ingen friläggning av käkben)
 • Bättre estetik
 • Säkrare kirurgi
 • Optimal användning av befintligt ben
 • Möjlighet till att studera käkbenet i minsta detalj

Vanliga frågor och svar

Hur går en behandling med tandimplantat till?

Steg 1: Undersökning och individuell bedömning

 Först görs en grumdlig röntgenundersökning av käken för att undersöka möjligheterna att operera in implantat. Ibland görs det med datortomografi, skiktröntgen. Din tandläkare går igenom behandlingen med dig och beskriver de olika stegen i behandlingen. Det är viktigt att du är ren i munnen från bakterier och tandsten inför operationen och har behandlat tidigare infektioner i käkbenet, inflammationer i tandkött och hål i tänderna. Har du dåliga tänder kan de behöva dras ut. Då kan käkbenet behöva läka innan behandlingen. Om du är rökare bör du sluta röka i god tid före operationen.

Steg 2: Fastsättning av implantat

Det andra steget är att fästa själva implantatet i käkbenet som kommer att fungera som en konstgjord rot till din nya tand. Detta görs genom ett litet kirurgiskt ingrepp där implantatet fästs i käkbenet. Du kan få en benuppbyggnad eller bentransplantation om du saknar tillräckligt med käkben för att implantaten ska fästa. Operationen görs vanligtvis med lokalbedövning och är smärtfri. Du kan få lugnande läkemedel om du är orolig för operationen.Hur många implantat som fästs beror på hur många tänder som ska ersättas men vid till exempel en helt tandlös överkäke kan man behöva så många som sex implantat för att ge ett stabilt resultat. Operationen utförs under bedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva ömhet och viss smärta en tid efteråt.

Steg 3: Läkning

Efter ingreppet låter man sedan implantaten växa samman med käkbenet och vävnaden. Denna process tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta rör det sig om några månader upp till ett halvår. Under den här tiden får man oftast löstagbara proteser för att fylla tomrummen.

Steg 4: Fastsättning av dina nya tänder

När implantaten är stabilt fastvuxna och när slemhinnan har läkt sätts de nya konstgjorda tänderna fast. Tandläkaren tar ett avtryck av käke och implantat så att tandteknikern får en modell. På modellen bygger tandteknikern upp konstruktionen men nya tänder. De nya tänderna tillverkas oftast i keramik eller akryl.

Varför är det viktigt att ersätta förlorade tänder?

De flesta människor besväras av en tandlucka, men även om man accepterar det estetiskt kan andra problem dyka upp som t ex tandförflyttning då kvarvarande tänderna lutar sig mot tandlucka. Tändrörelserna kan påvärka bettet och skapa nya utrymmen mellan tänderna för bakterier och tandsten att samlas på.

Studier visar att man mår bäst om det är jämnt balans mellan tänderna och tuggkrafterna. Tandens grundläggande funktion är att bryta sönder och dela maten. Att tugga och fördela maten i munnen är det första steget i nedbrytningen av maten. Om du förlorar tänder utan att ersätta dem så kan tuggförmågan påverkas. Om maten inte processas ordentligt kan det i sin tur leda till olika typer av magproblem.

En större obalans när flera tänder saknas kan medverka till tandpressning, käkledsproblem och spänningshuvudvärk. En kedjereaktion kan således starta när en eller flera tänder går förlorade. Därför är det viktigt att sätta in behandling i rätt tid.

 

Vilka fördelar finns det med implantatbehandling?

Den främsta fördelen med implantat är att man till skillnad från bryggor och löstagbara proteser fäster dem permanent i käkbenet. Detta gör att man får enklare att tugga och man slipper oron över att de ska lossna. Dessutom stimulerar också implantatet käkbenet i princip som en naturlig tand. På så vis kan man undkomma hälsoproblem som annars kan uppstå när tänder saknas i en tandrad. Man behöver heller inte slipa eller borra på närliggande friska tänder. Något som man gör när man fäster bryggor exempelvis.

Varför ska jag välja tandimplantat?

När rotstrukturen från en naturlig tand saknas finns risk att käkbenet krymper ihop. Det gör att ditt ansikte ser äldre ut än det egentligen är.   Förutom det kan även självkänslan drabbas och dessa faktorer bidrar tillsammans till att du som mist dina tänder kan får en sämre livskvalitet. Fördelen med implantat är att benet stimuleras och att benvolymen bevaras. Ju längre man väntar med en implantatbehandling, desto större är risken för att benet inte räcker till att fästa fixturer i, men även i de fall där käkbenet är kraftigt resorberat finns det i dag tekniker för att få fixturer att bli stabila. 

Kan alla få implantat?

Ja, de flesta människor kan få implantat. Hälsan kan däremot vara avgörande. Om du har någon hjärt-kärlsjukdom och använder blodförtunnande medicin behövs en bedömning av en läkare.

 Det är viktigt att det finns tillräckligt med käkben av god kvalitet att fästa implantatet i. Detta bedöms bland annat med hjälp av en röntgenundersökning.

Implantatbehandling är inte lämpligt på barn och ungdomar som fortfarande växer.

Det finns sjukdomar som gör att du inte kan få implantat och ibland behöver tandläkaren samråda med en läkare före operationen. Behandlingen kan behöva skjutas upp till exempel vid dessa situationer:

 • Du har benskörhet.
 • Du tar vissa läkemedel.
 • Du behandlas mot cancer med strålning.
 • Dina käkar har inte vuxit färdigt.
 • Du har för lite ben i käken för att kunna sätta in implantat.
Vad avgör om implantaten håller?

Det är viktigt att det finns tillräckligt med käkben av god kvalitet att fästa implantatet i. Det avgörande för resultatet är att tandläkaren har rätt kompetens och gott omdöme. Under 2000-talet har tekniken tagit stora steg framåt. Ett sådant kliv var förbättringen av den kemiska sammansättningen av ytan hos implantatet som väsentligt ökade chansen för dess hållbarhet. Implantatet skruvas ner i käkbenet och växer sedan ihop med benvävnaden. Efter denna process, som kan ta några månader och kallas osseointegration, sätts en ny keramisk tand (krona) fast på implantatet. 

Gör det ont? Blir man sövd?
 • Implantatoperationen är helt smärtfi då man noggrant bedövar  med lokalbedövning hela det aktuella området i munnen. Många kan t.o.m. beskriva sin upplevelse av behandlingen som mindre obehaglig i jämförelse med en tandborttagning. Narkos är i normalfallet absolut inte nödvändig. Patienten är vaken och gapar aktivt precis som i samband med en vanlig tandbehandling. Patienterna erbjuds dock, om behov och indikation för detta finns, även lugnande medicin.

Hur lång tid tar operationen?

Själva operationen tar mellan 30 och 90 minuter beroende på hur många implantat som ska sättas in. Räkna dock med att hela besöket kan ta upp till två timmar. Efter operationen kan man i de flesta fall gå hem direkt.

Behöver jag vara sjukskriven?

I regel behövs inte detta. Diskutera med tandläkaren om det finns ett behov.

Hur påverkar rökning tandimplantatbehandling?

Prognosen för tandimplantatbehandling påverkas negativt vid rökning. Rökning ökar risken för infektioner och leder även till att läkningsprocessen försämras speciellt i överkäken och vid bentransplantat. Rökare har ökad risk för att förlora implantat redan efter operation men även efter inläkning då risken för periimplantit (tandlossning på implantat) ökar.

Om man slutar röka fyra veckor innan operationen halveras risken för komplikationer.

Det är också viktigt att inte röka efter operationen tills det är läkt eftersom sårläkningen förbättras avsevärt. Det beror på att rökare har lägre syrgashalt i kroppen, vilket gör att läkningsceller som fibroblaster, vita blodkroppar och benbildande celler inte fungerar lika bra.

För många är det svårt att sluta röka utan hjälp. Det mest effektiva sättet att sluta röka är att kontakta en rökavvänjare i god tid innan en operation.  Nikotinpreparat gör det också lättare att sluta röka och påverkar inte läkningen.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Ingen kirurg vill se sina patienter få komplikationer och därför vill vi informera om vikten med rökstopp.

Vilka komplikationer kan förekomma i samband med implantat?

Ett friskt allmäntillstånd, en god förbehandling och en erfaren tandläkare är nämligen den bästa garantin för en lyckad och hållbar behandling. 

Skada på blorkärl

Varje gång man behandlar något i munnen finns det en risk att man kan skada blodkär då munhålan har en väldigt god blodförsörjning. Risken för detta ökar när man utför en operation för implantat då man borrar in i käkbenet. Om man orskar en skada på kärlen i munhålan kan det blöda kraftigt och i munbotten kan det vara livshotande. Det är därför viktigt med en erfaren tandläkare och en nogrann utredning som vi utför på KONCEPT klinike då vi gör en datortomografi inför våra implantatoperationer.

Nerv skada

Det finns alltid en risk att skada nerver under en implantat operation och risken är störst i underkäken. Du kan känna av detta genom att du får en bedövad känsla som inte försvinner eller i form av värk. Du kan känna detta i tänder, tandköttet läppar och haka beroende på var skadan finns.Det är därför viktigt med en erfaren tandläkare och en nogrann utredning som vi utför på KONCEPT klinike då vi gör en datortomografi inför våra implantatoperationer. Om du känner av någon av dessa symptom så måste du prata med din tandläkare så fort som möjligt.

Värk

Det är vanligt att man har värk efter en konventionell operation men hos oss på KONCEPT kliniken som använder sig av titthålskirurgi är man oftast lite öm i operationsområdet som går över på någon dag.

Problem med bihålan

Om implantatet placeras fel och penetrerar bihålan i överkäken kan det skapa problem i form av infektion. Risken är större om du har haft problem med bihålorna tidigare. Detta är isåfall viktigt att tala om för din tandläkare. Vi på KONCEPT kliniken tar alltid en datortomografi och kan då diagnostisera ev problem med bihålorna innan operation. Det finns metoder där man kan höja bihålans golv och slemhinna för att placera implantatet.

Hur tar man hand om implantat?

Precis som dina riktiga tänder kan även tandimplantat lossna till följd av misskötsel och dålig munhygien. För att implantaten ska hålla livet ut, är det viktigt att du regelbundet borstar tänderna noggrant och går till tandläkaren för kontroller.

Infektion vid misskötsel

Om du slarvar med tandborstningen finns det risk att bakterier ansamlas på implantatet och bildar beläggningar som kan vara svåra att få bort på egen hand. Bakteriebeläggningar som inte tas bort kan leda till inflammation i omgivande vävnad. Inflammationen kan i svåra fall leda till en infektion i käkbenet (periimplantit). Var uppmärksam på blödningar runt implantatet, det kan vara en varningssignal för en infektion. Kontakta alltid din tandläkare i sådana fall.

Efterkontroller

Åren efter att implantaten opererats in i käken brukar du få gå på regelbundna efterkontroller hos tandläkaren. Röntgenbilder tas för att se att implantaten inte förändrats.

Skötselråd

 • Borsta implantaten regelbundet morgon och kväll.
 • Använd tandtråd och mellanrumsborstar för att göra rent mellan tänderna.
 • Följ vårdprogrammet som du fått från din tandläkare.
 • Sluta röka och snusa.
 • Gå på regelbundna kontroller hos en tandhygienist eller tandläkare.
 • Kontakta tandläkare om det blöder.
Hur lång är garantitiden?

Tandimplantat beräknas hålla under lång tid. Hållbarheten beror bland annat på hur du sköter din munhygien. Om du pressar eller gnisslar tänder kan du få en skyddande bettskena så att de nya konstruktioner inte utsätts för onödig påfrestning.

Vi på KONCEPT kliniken ger dig hela fem års garanti på din fastsittande protetik.

För att garantitiden ska gälla ska du komma på de undersökningar och behandlingar hos tandläkare respektive tandhygienist som de bedömer nödvändiga och kallar dig till.

Läs mer om Tandimplantat på 1177.se