Är du i behov av att rotfylla en tand?

Vi gör alltid allt vi kan för att ordna en tid så fort som möjligt.

BOKA TID

En rotfyllning görs ofta med anledning av att tanden drabbats av en skada som i sin tur
resulterat i att tandens nerv (pulpa) blivit infekterad.
Rotfyllning behandlar eller förebygger tandinfektion i tandens rotkanal.
En professionellt utfört behandling, i enlighet med patientens individuella behov, kan rädda
tanden.
Vi på KONCEPT kliniken gör rotfyllningen noggrant, metodiskt och med hänsyn till patientens
välmående.

Genom att använda moroskop kan vi komma åt svårt åtkomliga delar av kanalsystemet eller
avlägsna frakturerade instrument

Vanliga frågor och svar

Varför behöver man göra en rotfyllning?

I varje frisk tand finns en rotkanal med en tandpulpa. Tandpulpan består av blodkärl och nervvävnad. Pulpan kan drabbas av olika typer av skador och framkalla en intensiv smärta, tuggömhet, svullnad och även feber. Den vanligaste orsaken till en pulpskada är bakterier från ett kariesangrepp. Bakterierna skadar tandpulpan och sprids sedan vidare ner i rotkanalen, till tandens rotspetsen. Om skadeprocessen i tanden får fortsätta ytterligare, kan den även ge upphov till en inflammation i käkbenet. Bakterier från infektioner kan påverka vårt immunförsvar.

Det är viktigt att så fort som möjligt åtgärda en pågående infektion då bakterierna kan sprida sig till andra delar av kroppen.

När ska jag söka vård?

Det är svårt att själv avgöra när en rotfyllningsbehandling behövs utan det upptäcks ofta vid en rutinundersökning hos tandläkare.

Tanden kan dabbas av akuta eller kroniska inflammationen. Vid den akuta inflammationen kan du förutom tandvärk få feber, svullnad och till och med en synlig varbildning intill den aktuella tanden.

Den kroniska inflammationen utvecklas smygande och kan finnas i flera år utan att du märker något. En tandinfektion försvinner aldrig av sig själv, utan även en ”tyst” infektion måste behandlas, eftersom den kan övergå till att bli akut.

Hur går det till?

Innan din rotfyllningsbehandling påbörjas krävs det att du träffat en tandläkare som fått ställa sin diagnos. Då kommer du också få information om hur just din behandling kommer att gå till.

Vid rotbehandling fäster man en gummiduk (kofferdam) runt tanden och område omkring desinfekteras och sterila instrumenten används för att undvika ytterligare bakterietillträde. Rotkanalerna rengörs därefter noggrant ända ner till rotspetsen med hjälp av tunna flexibla . När tanden är rensad, fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel. Sedan fylls rotkanalen med ett gummimaterial (guttaperka). Behandlingen kräver ofta flera besök.

Gör en rotfyllning ont?

Och rotfyllning är ett ord som många förknippar med smärta. Men de flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen sker lätt och smärtfritt.

De första dagarna efter rotfyllningen är det normalt att tanden är öm. Ömheten avtar normalt efter någon vecka.

Vi rekommenderar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag vid värk. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Om du däremot drabbas av feber i samband med din värk bör du kontakta din behandlande tandläkare.

Hur länge håller tanden efter en rotfyllning?

Om du vårdar din mun och dina tänder bra kan hållbarheten vara livet ut. Men för det krävs det att du upprätthåller en god munhygien, samt går på kontinuerliga besök hos din tandläkare. Självklart spelar också anlag in i situationen.

En levande tant kan reparera sig själv från mikrofrakturer. medan en tand som är rotfylld och som därmed inte längre lever saknar denna självläkande förmåga. Därför har en rotfylld tand en större risk för att bli torrare, sprödare och också därför lättare går sönder eller spricka om man inte utför en krona på tanden.

Vänta inte med ett tandläkarbesök om fyllning eller krona som gjordes efter rotfyllningen har lossnar det kan leda till läckage av bakterier och ny infektion av rotkanalen.

Finns det några risker för komplikation med behandlingen?

I det allra flesta fall blir rotbehandling en lyckad, dock finns det precis som de flesta ingrepp alltid risk för komplikationer. Vnligen lyckas mer än 90 % av alla rotfyllningar. efter en lyckad rotbehandling kan tanden fungera som vanligt igen.

Men i vissa fall kan en komplicerad rotanatomi eller infektion ändå leda till utebliven läkning.

Kanalen kan vara stängd då rotfyllningen inte är möjligt. Rotkanalinstrument kan gå sönder i kanalen eller gå igenom roten utan att följa kanalen och perforera roten. Tandinfektionen kan återkomma efter avslutad behandling.

Ibland kan även remiss skickas till rotbehandling specialist. Om behandlingen avbryts debiteras du endast för den delen av behandlingen som tandläkaren har utfört.

Hur säker prognos har en rotfylld tand?

Prognosen för rotfyllning är normalt mycket god.

Ibland måste en tidigare rotfylld tand behandlas på nytt. Prognosen för rotbehandling av tidigare rotfylld tand kan variera beroende på tandens historik, men generellt är prognosen lite sämre än för en tidigare obehandlad tand. Behandlingsgången liknar den för en tidigare obehandlad tand. Istället för att avlägsna infekterad vävnad avlägsnas i detta fall rotfyllningsmaterial.

Om rotfyllning inte är möjligt?

Om rotfyllning inte är möjligt på grund av kraftigt böjda kanaler, instrument fraktur eller andra orsaker kan man göra en rotspetsoperation, vilket innebär att rotspetsen och infektionen tas bort kirurgiskt,

Vi försöker alltid för att behålla din naturliga tand, men om den är skadad till den grad att en rotfyllning inte är möjlig kan vi behöva ta bort tanden och ersätta den med implantat eller brygga.

Läs mer om Rotfyllning på 1177.se