Prislista

ÅTGÄRD UNDERSÖKNINGAR DITT ÅRLIGA BELOPP
under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
över
15 000 kr
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1100 kr 632 kr 305 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 600 kr 398 kr 256 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1740 kr 1162 kr 758 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2730 kr 1788 kr 1128 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 930 kr 565 kr 310 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1190 kr 712 kr 378 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 450 kr 250 kr 110 kr
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 810 kr 518 kr 313 kr
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 100 kr 70 kr 49 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 1130 kr 688 kr 378 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 830 kr 542 kr 341 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1440 kr 900 kr 522 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 380 kr 275 kr 202 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus 650 kr 468 kr 340 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 1850 kr 1310 kr 932 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2450 kr 1755 kr 1268 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 3290 kr 2438 kr 1841 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3450 kr 2440 kr 1733 kr
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 890 kr 570 kr 346 kr
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 1070 kr 840 kr 679 kr
161 Salivsekretionsmätning 1000 kr 652 kr 409 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 770 kr 562 kr 417 kr
163 Biopsi 1600 kr 1028 kr 627 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 960 kr 610 kr 365 kr
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 590 kr 352 kr 186 kr
204 Profylaxskena, per skena 1130 kr 688 kr 378 kr
205 Fluoridbehandling, kortare behandlingstid 310 kr 212 kr 144 kr
206 Fluoridbehandling 550 kr 355 kr 218 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 430 kr 275 kr 166 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 720 kr 425 kr 218 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1190 kr 732 kr 412 kr
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 670 kr 448 kr 292 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 1160 kr 745 kr 454 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1670 kr 1055 kr 624 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2500 kr 1580 kr 936 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 580 kr 342 kr 176 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 290 kr 195 kr 128 kr
313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 2140 kr 1540 kr 1120 kr
314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 670 kr 392 kr 198 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 760 kr 520 kr 352 kr
322 Stegvis exkavering 1660 kr 1048 kr 619 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 830 kr 535 kr 328 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1600 kr 1025 kr 622 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2390 kr 1522 kr 915 kr
362 Lustgassedering, per gång 1400 kr 950 kr 635 kr
401 Tandextraktion, en tand 1970 kr 1390 kr 984 kr
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 3050 kr 2222 kr 1643 kr
403 Tandextraktion, enkel 580 kr 350 kr 189 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 5312 kr 3812 kr 2617 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5952 kr 4452 kr 2858 kr
406 Tandextraktion, övertalig tand 1970 kr 1390 kr 984 kr
407 Övrig kirurgi eller plastik 3920 kr 2795 kr 2008 kr
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5315 kr 3815 kr 2222 kr
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2220 kr 1385 kr 800 kr
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1620 kr 1168 kr 851 kr
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4460 kr 2960 kr 1889 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 7445 kr 5945 kr 4744 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2870 kr 2048 kr 1472 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 11402 kr 9902 kr 8154 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4070 kr 3148 kr 2502 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 14545 kr 13045 kr 10626 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4310 kr 3078 kr 2215 kr
427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 6385 kr 4885 kr 3362 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 8325 kr 6825 kr 4988 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5845 kr 4345 kr 2844 kr
430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 4360 kr 3532 kr 2953 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 6450 kr 5070 kr 4104 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 5370 kr 4342 kr 3623 kr
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2840 kr 2272 kr 1875 kr
436 Avlägsnande av ett implantat 510 kr 255 kr 76 kr
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 3470 kr 2482 kr 1791 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1760 kr 1092 kr 625 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1210 kr 802 kr 517 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6472 kr 4972 kr 3728 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7412 kr 5912 kr 4192 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7058 kr 5558 kr 4247 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 8872 kr 7372 kr 5652 kr
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 440 kr 262 kr 138 kr
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 5205 kr 3705 kr 2406 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5462 kr 3962 kr 2396 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6692 kr 5192 kr 3227 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7310 kr 5810 kr 3668 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1930 kr 1435 kr 1088 kr
521 Akut trepanation och kavumexstirpation 1600 kr 1162 kr 856 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 1320 kr 880 kr 572 kr
523 Stiftborttagning 1740 kr 1100 kr 652 kr
541 Apikalkirurgisk behandling 5590 kr 4090 kr 2690 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2330 kr 1768 kr 1374 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4898 kr 3398 kr 2059 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5188 kr 3688 kr 2349 kr
603 Reponeringsskena, per skena 6238 kr 4738 kr 2608 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3470 kr 2322 kr 1519 kr
606 Motorisk aktivering 690 kr 398 kr 193 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1020 kr 610 kr 323 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1200 kr 868 kr 635 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1980 kr 1455 kr 1088 kr
703 Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 2270 kr 1625 kr 1174 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1340 kr 915 kr 618 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 2180 kr 1558 kr 1122 kr
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 2650 kr 1820 kr 1239 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 3450 kr 2508 kr 1848 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 1380 kr 1080 kr 870 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7662 kr 6162 kr 3973 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 8382 kr 6882 kr 5183 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5495 kr 3995 kr 2794 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2390 kr 1568 kr 992 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4140 kr 2952 kr 2121 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 3200 kr 2182 kr 1470 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4310 kr 2810 kr 1508 kr
807 Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led 3870 kr 2540 kr 1609 kr
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 4796 kr 3296 kr 2018 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 2540 kr 1972 kr 1575 kr
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1180 kr 865 kr 644 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2270 kr 1465 kr 902 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5572 kr 4072 kr 2359 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10675 kr 9175 kr 6218 kr
815 Sadelkrona 7970 kr 6470 kr 4496 kr
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5365 kr 3865 kr 2476 kr
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7355 kr 5855 kr 3898 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12978 kr 11478 kr 7332 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12700 kr 11200 kr 6510 kr
826 Attachments, per styck 540 kr 488 kr 451 kr
827 Hel underkäksprotes 11768 kr 10268 kr 6745 kr
828 Hel överkäksprotes 11768 kr 10268 kr 6745 kr
829 Immediatprotes, hel käke 9332 kr 7832 kr 5195 kr
831 Justering av avtagbar protes 590 kr 385 kr 242 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2000 kr 1320 kr 844 kr
833 Rebasering av protes 3990 kr 2602 kr 1631 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3990 kr 2932 kr 2192 kr
835 Rebasering och lagning av protes 5222 kr 3722 kr 2569 kr
836 Komplicerad lagning av protes 6080 kr 4580 kr 3138 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 8140 kr 6640 kr 4148 kr
839 Inmontering av förankringselement 4620 kr 3120 kr 1986 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 3250 kr 2195 kr 1456 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 7070 kr 5570 kr 3925 kr
847 Klammerplåt 4940 kr 3440 kr 1935 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 1020 kr 720 kr 510 kr
850 Implantatstödd krona, en per käke 12305 kr 10805 kr 7728 kr
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 10492 kr 8992 kr 6607 kr
853 Hängande led vid implantatstödd bro 3620 kr 2432 kr 1601 kr
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 3470 kr 2308 kr 1494 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 810 kr 520 kr 317 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2340 kr 1532 kr 967 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 850 kr 588 kr 404 kr
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 2940 kr 2258 kr 1780 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 2390 kr 1808 kr 1400 kr
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 36931 kr 42212 kr 30181 kr
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 37734 kr 43755 kr 30984 kr
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 38840 kr 45435 kr 32090 kr
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 37892 kr 42778 kr 31142 kr
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 22653 kr 22490 kr 15903 kr
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 23322 kr 23995 kr 16572 kr
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 23580 kr 25218 kr 16830 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5228 kr 3728 kr 2067 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6375 kr 4875 kr 2918 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 6938 kr 5438 kr 2832 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 21390 kr 20100 kr 14640 kr
878 Förankringselement täckprotes, per styck 600 kr 448 kr 341 kr
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1980 kr 1375 kr 952 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 8925 kr 7425 kr 6288 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 15820 kr 14320 kr 11534 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 410 kr 315 kr 248 kr
889 Distansskruv, per styck 1130 kr 930 kr 790 kr
892 Läkdistans, per styck 660 kr 482 kr 358 kr
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1440 kr 855 kr 446 kr
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1460 kr 848 kr 419 kr
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1910 kr 1138 kr 597 kr
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2060 kr 1230 kr 649 kr
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3341 kr 2056 kr 1156 kr
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 18948 kr 17448 kr 14016 kr
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 23240 kr 21740 kr 16588 kr
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 28786 kr 28445 kr 22036 kr
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 32861 kr 33662 kr 26111 kr
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 42930 kr 45535 kr 36180 kr
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 31058 kr 31572 kr 24308 kr
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 35557 kr 37328 kr 28807 kr
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 39955 kr 42982 kr 33205 kr
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 47152 kr 52178 kr 40402 kr
921 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 9910 kr 9265 kr 8814 kr
922 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 9910 kr 9080 kr 8499 kr
925 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation 14772 kr 13272 kr 11573 kr
926 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 14785 kr 13285 kr 10754 kr
928 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 15700 kr 14512 kr 13681 kr
929 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 15972 kr 14472 kr 12773 kr
940 Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 7958 kr 6458 kr 2228 kr
941 Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 5395 kr 3895 kr 1364 kr